Visitr us on facebook
Student Teacher Courses
News Feed
Divide
 
 

Summer College 10-18 years

Cúrsa A     07/06/17 - 28/06/17

Cúrsa B     01/07/17 - 22/07/17

Cúrsa B(2) 01/07/17 - 15/07/17

Cúrsa C     24/07/17 - 14/08/17

Cúrsa C(2) 24/07/17 - 07/08/17Cúrsa Speis, Gaeilge don Teastas Ard-Teiste 2017:

Béaltrial + Cluasthuiscint.   Béim ar leith ar an gcomhrá don Scrúdú Cainte nua i 2012.  

Bréag-Agallaimh/(Sampláí ar video).....Cluasthuiscint/(Éistacht le téip)...Trialacha rl.


Cúrsa Speis, Gaeilge don Teastas Ard-Teiste 2018:

Béaltrial....Scrúdú Cainte....Comhrá....Trialacha......Bréag-Agallaimh/(Sampláí ar video)  

Cluasthuiscint/(Éisteacht le téip).....Ábhar Aiste + Caint/ Comhrá.....Ullmhú don Árd-Teist


Cúrsa don Teastas-Sóisearach 2017 / 2018 (1ú Bl. / 2ú Bl.)

Comhrá, féin chur i láthair, leagannacha cainte, réamh-ullmhúchán don scrúdú, rl.


Cúrsa do Scoláirí Bunscoile:

Rang 5/6...Bunchúrsa Gaeilge...béim ar nathanna agus abairtí bunúsacha comhrá.

Réamh-ullmhúchán don dara leibhéal.

Students’ health, safety and supervision is a priority in Coláiste Chiaráin.

Many thanks for your support and co-operation.

«« back to courses